Какви са рисковете с rent a car Плевен?

Изпадали ли сте в затруднена ситуация, точно когато най-малко очаквате, която да е вследствие на нелепа ситуация?

Continue Reading >>

Откъде да откриете обучение по ЗБУТ за различни дейности?

Вероятно ви звучи странно някой да ви учи как да си вършите работата, но по закон това е наложителна предпазна мярка за всички видове дейности.

Continue Reading >>

Новини за строителство и кофраж

Expired: Полезно за разобличаване на некоректни работодатели

Разобличаването на некоректни работодатели в днешно време е лесна задача, с която всеки би могъл да се справи. 

Continue Reading >>

Какво трябва да знаем за давността на задължения към Топлофикация?

Ако се питате дали е възможно Вашето задължение към Топлофикация, да бъде погасено по давност – да, това е напълно възможно, ако спазвате реда на нещата.
Когато изтече срока за погасителна давност, се изчистват задължението, както и възможността на кредитора да го изиска по принудителен ред. Задължението същевременно все още продължава да съществува като естествено задължение. Погасяването на това задължение зависи единствено от длъжника. Ако длъжникът изплати дължимата сума, след като давността е изтекла, и не знае за изтеклата давност, той не може да поиска обратно платената от него сума.

Continue Reading >>