Expired: Полезно за разобличаване на некоректни работодатели

Разобличаването на некоректни работодатели в днешно време е лесна задача, с която всеки би могъл да се справи. 

Continue Reading >>

Какво трябва да знаем за давността на задължения към Топлофикация?

Ако се питате дали е възможно Вашето задължение към Топлофикация, да бъде погасено по давност – да, това е напълно възможно, ако спазвате реда на нещата.
Когато изтече срока за погасителна давност, се изчистват задължението, както и възможността на кредитора да го изиска по принудителен ред. Задължението същевременно все още продължава да съществува като естествено задължение. Погасяването на това задължение зависи единствено от длъжника. Ако длъжникът изплати дължимата сума, след като давността е изтекла, и не знае за изтеклата давност, той не може да поиска обратно платената от него сума.

Continue Reading >>

Да изберем подходящ таблет според операционната му система

Задавали ли сте си въпроса кой таблет е най-подходящ точно за моите нужди? 

Continue Reading >>

Различните видове радиаторни вентили

Отоплителният сезон е вече факт и това може да означава само едно – време е да се замислим дали отоплителната ни система е в изправност и дали работи максимално ефективно. 

Continue Reading >>

Съвети за почистването на климатика

Всеизвестен факт е, че отоплителния сезон се отразява доста зле на семейния ни бюджет и на всички ни се иска този факт да се промени. 

Continue Reading >>